Languedoc - Zuid-Frankrijk

Geschiedenis

Zo,n anderhalf miljoen jaar geleden kwam de mens vanuit Afrika naar Europa en hij vestigde zich aan de Middelandse Zee in grotten en langs meren en rivieren. In de Languedoc regio zijn prehistorische werktuigen aangetroffen die de toenmalige bewoners gebruikten om dieren te vangen en te slachten en zo te voorzien in het eerste levensonderhoud.

De Zuid-Franse Languedoc regio is in het verleden al een ontmoetingsplaatsen van veel verschillende volkeren geweest. Te denken valt dan aan Grieken, Romeinen, Spanjaarden en ook inwoners van Noord-Afrikaanse landen waren hier te vinden. Dit leidde regelmatig tot schermutselingen onderling.

De laatse honderden jaren is de streek tot volle wasdom gekomen. De Languedoc streek heeft zowel Franse invloeden als Spaanse en dan met name Catelaanse invloeden. Dit vindt u terug in het taalgebruik, architectuur en niet te vergeten de plaatselijke keuken.